Länsstyrelsernas lagbrott, BSB (1962:700) 15 kap.

Länsstyrelsernas lagbrott, BSB (1962:700) 15 kap.
Länsstyrelserna bedriver både bevisförvanskning och bevisförstöring systematiskt inför, under och efter s.k. ”djuromhändertaganden”.

När de stulit djuren har de tagit med sig bevisen och också förstört dem eftersom djur drabbas hårt av att tvångsförflyttas såvida de inte till och med blivit skjutna av länsstyrelsen. Länsstyrelserna är skyldiga enligt EU att bevilja ”second opinion” men detta beviljas aldrig.
Detta är ett brott enligt Brottsbalken 15 kap.

1 §. ” om någon under laga ed lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen, dömes för mened till fängelse i högst fyra år”.

8 §. ”Förvanskar eller undanröjer någon bevis med uppsåt att oskyldig må bliva fälld till ansvar eller åberopar någon med sådant uppsåt falskt bevis, dömes för bevisförvanskning till fängelse i högst två år”. Vi har åtskilliga ärenden där Länsstyrelserna begått dessa brott men djurägarna har hittills varken getts möjlighet att framföra sina bevis eller fått sina bevis prövade i domstol. De är rättslösa. Övergreppen mot djurägare fortsätter i oförminskad styrka

STOPPA

LÄNSSTYRELSENS

ÖVERGREPP

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x