Länsstyrelsernas lagbrott del 2

Länsstyrelsens djurskyddsenheter bryter mot många lagar. Vi har redogjort tidigare för vissa. Ett vanligt lagbrott är också Förvaltningslagen (2017:900) 5 §. Den handlar om legalitet, objektivitet och proportionalitet. En myndighet får endast vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen. I sin verksamhet ska myndigheten vara saklig och opartisk. Vi har i hundratals länsstyrelsebeslut konstaterat hur besluten sker utan objektiva mätresultat och med känsloladdade subjektiva uttryck. Besluten är oftast oproportionerliga. En djurägare kan till exempel få sitt liv förstört och bli ruinerad på grund av ren godtycke från en enskild djurskyddshandläggare på länsstyrelsen. Dessa handläggare är ofta misslyckade individer på arbetsmarknaden som kompenserar sina djupa brister genom att attackera och trakassera djurägare. En länsveterinär har lagt till ordet ”carnifex” i sitt förnamn. Det betyder avrättare! Han njuter nog av att ”avrätta” djurägare.

Då Förvaltningsdomstolarna aldrig ifrågasätter eller kontrollerar fakta samt aldrig anlitar extern kunskap så går de mest vansinniga beslut igenom. Djurägaren är rättslös för det godtycke som sker.

Stoppa Länsstyrelsens Övergrepp

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x