Länsstyrelsernas penningbegär!

Länsstyrelsen skyr inga medel i målet att knäcka djurägaren, psykiskt, ekonomiskt, juridiskt och socialt. En del i verksamheten är att medvetet leta upp ”fel” så att den s.k. kontrollen anses ”befogad”. Vad som är ”befogad” kontroll är Länsstyrelsen själv som bestämmer.

Således finns incitament att skapa en lukrativ självgenererande verksamhet. Handläggarna tävlar med varandra vem som lyckats bäst!

Från Länsstyrelsens egen ”information” i kontrollrapport:

”Avgift
Länsstyrelsen debiterar avgift efter en kontroll som bedöms som en så kallad extra offentlig kontroll. En extra offentlig kontroll är en kontroll som sker efter en befogad anmälan eller en uppföljande kontroll av tidigare påpekade brister. Debitering sker för restid, den tid som åtgår för genomförande av kontrollen samt för förberedande och uppföljande administrativt arbete. Timkostnaden är 800 kr/timme och för minst 30 minuter, därefter debiteras varje påbörjad 30-minutersperiod. Avgiften är inte belagd med moms. Även andra kostnader som den offentliga kontrollen medför kan tillkomma, exempelvis analyskostnader, kostnad för veterinär eller annan sakkunnig.

Vid extra offentlig kontroll skickar länsstyrelsen ut ett särskilt beslut om avgiften”.

Länsstyrelsens penningbegär och makthunger är oändlig!

Så ruttet av rättsröta har den svenska Statsapparaten i form av länsstyrelsen blivit.

Stanken av  psykopaternas framfart är vedervärdig.

Vi ska nu jämna Länsstyrelsen med marken och bygga nytt friskt och rättssäkert i dess ställe.

Stoppa Länsstyrelsens Övergrepp!

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x