Länsstyrelsernas skyldigheter!

Länsstyrelserna har en rad skyldigheter.

Detta regleras i SFS i Författning 2017:868 med länsstyrelseinstruktion.

   Vi har tidigare tagit upp hur länsstyrelsernas djurskyddsenheter direkt motarbetar länsstyrelsernas naturvårdsenheter. Den ena sidan utrotar djur och djurbesättningar. Den andra vill ha mer betesdjur för biologiska mångfalden. Detta går rakt emot 2 § 2. 

2 § 2. utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande samt inom myndighetens ansvarsområde samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser, 

   I Gävleborgs län finns ingen personalansvarsnämnd (muntligt meddelat Jenny Bransell, enhetschef).
Personalansvarsnämnd

29 §  Vid länsstyrelsen ska det finnas en personalansvarsnämnd.

   På dessa sidor har vi kunnat med ett antal reportage kunnat avslöja länsstyrelsernas brister i objektivitet, rättssäkerhet och kommunikation gentemot djurägare. Ett stort antal vittnesmål har redogjort för direkta övergrepp mot skötsamma djurägare samt djurplågeri av länsstyrelsepersonal. Djurägare diskrimineras genom ge stöd i anonyma anmälningar mot dem.

5 § 5. integrera de mänskliga rättigheterna i sin verksamhet genom att belysa, analysera och beakta rättigheterna i den egna verksamheten, särskilt skyddet mot diskriminering,

Som vi ser på område efter område råder grava brister inom länsstyrelsernas organisation och tjänsteutövningar. Detta är bara ett axplock.

Därför ska länsstyrelsernas uppdragsgivare som är svenska folket tillse att länsstyrelserna läggs ner omgående. Det är en destruktiv och kostsam verksamhet som bedrivs där.

Stoppa Länsstyrelsens Övergrepp!

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2017868-med-lansstyrelseinstruktion_sfs-2017-868

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x