Låtsasdemokratin på Länsstyrelserna!

Ur Länsstyrelsens egna handlingar:

Länsstyrelsen är en så kallad enrådighetsmyndighet med insynsråd. 

Insynsrådet ska uppfylla kravet på demokratisk insyn och medborgerligt inflytande. Rådet ska vara ett stöd för myndighetschefen och kan i princip fylla samma funktion som en styrelse men med begränsat ansvar och utan beslutsbefogenheter. Tidigare hade länsstyrelserna styrelser men 2007 beslutade regeringen att styrelserna skulle ersättas med insynsråd.

Regeringen utser rådets ledamöter på förslag från landshövdingen. I förslaget på ledamöter ska man ta hänsyn till jämn könsfördelning, etnisk och kulturell mångfald.

I demokratisk anda borde det vara Folket som tillsätter ett ”Insynsråd”. Det har aldrig förklarats hur insynsrådet skulle uppfylla kriterierna för demokrati. Säkerligen eftersom det inte är demokratiskt tillsatt.

I den Totalitära Staten Sverige har Folket ingenting att säga till om. Insynsrådet tillsätts alltså av en icke-demokratisk minoritetsregering på landshövdingens förslag där vissa personer positivt särbehandlas i ickedemokratisk anda. Regeringen är i sin tur ett verkställande organ som ska genomföra Riksdagens beslut. Att Regeringen egenmäktigt beslutar om vilka som ska ingå i ett råd är INTE demokrati.

LÅT FOLKET HA INSYN I LÄNSSTYRELSEN!

Då skulle sådana haverier som Länsstyrelsernas djurskyddsenheter aldrig ha uppstått.

Länsstyrelserna företräder en låtsasdemokrati!

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x