Olaga delgivning av länsstyrelsen!

Enligt Förvaltningslagen 17 § är länsstyrelsen skyldiga att kommunicera beslut med djurägaren innan ett (omedelbart) djuromhändertagande sker och det finns en rad lagar och bestämmelser som reglerar detta.
Länsstyrelsen får alltså inte ta något/några djur ”bakom ryggen” på djurägaren vilket bevisligen skett flera gånger.
Dessutom krävs att djurägaren har fått ta del av det beslutsunderlag som beslutet grundar sig på. 
Verkan av underlåten kommunikation enligt 17 § FL är att beslutet i ärendet inte anses ha tillkommit i laga ordning.
Efter överklagande kan det då, beroende på omständigheterna, bli aktuellt för en högre instans att upphäva beslutet och återförvisa ärendet till beslutsmyndigheten för en ny behandling. 
Länsstyrelsen går alltså i flertalet fall emot lagen vilket inte ens Förvaltningsrätterna uppmärksammar. 
Se bifogad bilaga Rättsutredning Polisen Delgivning sid 1-7.

sid 1

sid 2
sid 3

sid 4

sid 5

sid 6

sid 7

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x