Rättsrötan på Länsstyrelserna – Rent godtycke vid föreläggande och djurförbudDet är mycket svårt att få fram granskning kring tillämpning av den svenska s.k. Djurskyddslagen och länsstyrelsernas beslut om djurförbud.  Lagen är extrem ur ett rättsligt och internationellt perspektiv. I ett EU perspektiv är den dessutom olaglig.
Denna uppsats har några år på nacken men redogör på flera punkter där Länsstyrelsernas handläggningar sågas vid fotknölarna! Den ger också ett internationellt perspektiv från våra grannländer som följer EU:s direktiv.
På senare år har Länsstyrelserna dessutom utnyttjat praxis av tidigare domar i ett för dem fördelaktigt syfte som de ofta informerar domstolen om som ” en hjälp på vägen”.

Trots den kritik som här framförs så har överhuvudtaget ingenting positivt skett ur ett djurägarperspektiv och för säkerställande av rättssäkerhet. Snarare har rättsrötan ökat! Till det tillkommer handläggare som ljuger i domstol och manipulerar bilder.
Rättsrötan är total!

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:846274/FULLTEXT01.pdf

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x