Staten med Länsstyrelserna stärker sin makt

Regeringen planerar att ytterligare inskränka de medborgerliga rättigheterna och utnyttjar pandemin för detta när det handlar om att ytterligare utöva makt och bryta mot den privata äganderätten och de mänskliga rättigheterna!

De ska kunna med hjälp av Länsstyrelserna kunna ge sig på privata företag också enligt planen.

Det här är ett redskap att kuva folket och de använder sig av pandemin!

Nu kommer mardrömmen till Sverige!

– Den 15:e Mars 2021 införs massiva inskränkningar i svenska medborgares rättigheter med påstådd anledning av pandemi. – Rättighetsinskränkningarna ”ska gälla i ett år”. Tillfälligt, på samma sätt som moms ( infördes ” tillfälligt” 1960 ) – Inkluderar möjlighet att införa förbud mot all fysisk social kontakt. ”Det finns inga formella hinder mot att införa ett förbud mot samlas i ett sällskap som består av endast två personer” – Polistillstånd krävs för att få träffas i grupp, även privat med familj och vänner för att fira födelsedagar eller andra fester/högtider – Polistillstånd behövs inte för att träffa familjemedlemmar ur samma hushåll. – Polistillstånd medför kostnad – Polis får använda våld för att upplösa samlingar – Böter kommer att utfärdas för den som bryter förbuden – För att kunna skada företag med fel värdegrund så kommer länsstyrelsen att dela ansvaret med polisen så att vite, dvs massiva böter, kan utfärdas. – Förbud mot att vistas på allmänna platser som parker, badstränder och liknande, ”om risk för trängsel finns” (trängsel inte definierat) – Enligt regeringsformen är den som är svensk medborgare tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket. 

Detta ska inte längre gälla då denna rörelsefrihet ska inskränkas med föreskrifter på lägre normgivningsnivå. Detta för att förbjuda tillträde till specifika platser. – Lagen tillåter dock inte förbud som förhindrar tillträde till egen tomtyta i anslutning till bostaden. – För att indoktrineringsarbetet med SVT/SR, Statskontrollerad kultur samt skolor ska kunna fortgå och för att stärka rätt värdegrund kommer lagen formuleras ”En föreskrift som meddelas med stöd av paragrafen behöver inte omfatta alla  typer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, utan kan  inskränkas till vissa typer av sammankomster och tillställningar som  medför särskilt stora risker för smittspridning”.  

Det här är bara en bråkdel av allt som nu rullas ut från och med denna lag i mars 2021.  Läs mer än gärna källan från regeringens sida, men var förberedd på att det är en deprimerande upplevelse där medborgarnas frihet grusas sönder totalt.  

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/12/covid-19-lag/?fbclid=IwAR0ygkBM6njczRNhZ5ytHIKnqUZkBhi5F7nwYr6OU_-gSyR1htHs6efkO2w

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x