Svenska Staten följer inte Kontrollförordningen i EU!

Svenska Staten följer inte Kontrollförordningen i EU!
Obefintligt smittskydd och avsaknad av legitimation.

I dokument 32017R0625 som avhandlar nya kontrollförordningen (EU) 2017/625 framgår det tydligt att Sverige inte följer detta då djurskyddskontroller inte sköts av någon oberoende part samt (36) Sverige saknar kompetenta myndigheter att fullfölja uppgiften. Sverige saknar som bekant ackrediterade djurskyddshandläggare. Sammanfattningsvis föreligger grava brister i de svenska djurskyddskontrollerna vilket också togs upp under gårdagens inlägg. Här är den nya kontrollförordningen i dess helhet och nedan punkt (35) med översättning.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0625

(35)”Official controls should be performed by staff who are independent, that is free from any conflict of interest, and in particular who are not in a situation which, directly or indirectly, could affect their ability to carry out their professional duties in an impartial manner. Appropriate arrangements should also be in place to ensure impartiality in cases where official controls are performed on animals, goods, places or activities which belong to a public authority or body.”
”Offentliga kontroller bör utföras av personal som är oberoende, som är fri från intressekonflikter, och i synnerhet som inte befinner sig i en situation som direkt eller indirekt kan påverka deras förmåga att utföra sina yrkesuppgifter på ett opartiskt sätt. Lämpliga arrangemang bör också finnas för att säkerställa opartiskhet i de fall då officiella kontroller utförs av djur, varor, platser eller verksamheter som tillhör en offentlig myndighet eller ett offentligt organ.”

Kontrolldrabbade djurägare måste få upprättelse och skadestånd för de övergrepp Länsstyrelsen åsamkat!

STOPPA
LÄNSSTYRELSENS
ÖVERGREPP

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x