Tjänstemän på domstolar kan begå brott ostraffat! 

Vi har konstaterat att djurägare som på goda grunder överklagar länsstyrelsens grundlösa eller lögnaktiga beslut nästan aldrig får rätt i domstolarna.

Genom att studera statistik över anmälningar mot domare och åklagare till särskilda åklagarkammaren kommer en märklig bild fram jämfört med grannländerna. Så gott som samtliga ärenden läggs ner. Detta gäller i synnerhet företrädare i domstolar när dessa anmäls för tjänstefel.

Endast 5 % av alla ärenden leder till åtal eller straff-föreläggande av det totala antalet ärenden. Oftast berörs enskilda poliser. När det gäller Statens företrädare och tjänstefel ligger siffran på endast någon procentdel. I grannländerna är motsvarande siffra c:a 20%!

Med andra ord: Domare och åklagare kan helt riskfritt begå grova tjänstefel!

De skyddas av Staten. Hela systemet är genomkorrupt.

Det är dags att vi rensar ut kriminaliteten vid Stat, domstolar och länsstyrelser!

https://www.aklagare.se/globalassets/dokument/rapporter/arsrapporter/sarskilda-aklagarkammarens-arsrapport-2021.pdf

Kan begå brott ostraffade!

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x