Vanans makt – riksrevisionens granskningsrapport om Regeringens styrning av länsstyrelserna!

All makt utgår från Folket brukar det heta.

Detta gäller dock inte i Sverige där all makt utgår från den totalitära Staten.

Man kan indirekt få inblick i korruptionen och styret genom att studera rapporter och publikationer.

Riksrevisionen har låtit framlägga en rapport om Regeringens styrning av de olika länsstyrelserna. Indirekt framkommer både korruption, avsteg från de demokratiska principerna och Indirekta erkännanden av de problem som råder som brist på tillit och om svårigheterna att rekrytera och behålla kompetent personal.

 Detta är långt ifrån intentionerna i den statliga värdegrunden som bygger på ”I medborgarens tjänst”.

Här står att problem funnits i 15 års tid samt att ”systemet är formellt inte reglerat utan bygger i stor utsträckning på tillit”.

Det är inte långt ifrån att man här kan sätta likhetstecken mellan tillit och korruption.

Det är ju förstås ingenting som man vill sätta på pränt. Korruption och centralstyrning vill man ligga lågt med. Det ser ju inte så vackert och demokratiskt ut för medborgarna i fall de börjar granska.

Läs rapporten med kritiska ögon. Tänk igenom vad som står ”mellan raderna” och meningarnas egentliga innebörd.

Det är egentligen inte så konstigt att så många övergrepp och lagbrott kan ske på länsstyrelserna och gömmas undan.

Det är inbyggt i systemet!

https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2019/vanans-makt—regeringens-styrning-av-lansstyrelserna/rekommendationer.html

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x