Vi granskar: Djurförbud och juridik, hur går vantolkningarna till vid tillämpningen av djurskyddslagen!

För att förstå hur länsstyrelserna kan begå de övergrepp som sker, ljuga inför domstol och knäcka djurägare medvetet så måste man gå på djupet i hur studenterna indoktrineras under utbildningen. Examensuppsatser är till god hjälp!Denna från juridiska institutionen diskuterar vidlyftigt hur praxis kan utnyttjas maximalt negativt mot djurägare. Till exempel vem som får djurförbud. 

Några  genomgående besvärande omständigheter diskuteras aldrig.Vi kan ta några exempel av det som förbises:
1. Rättssäkerheten – vi har i mängder av föreläggande och beslut påvisat bevisade lögner av länsveterinärer och djurskyddshandläggare.
2. Bristen på objektivitet! Subjektiva bedömningar utan faktainnehåll leder till föreläggande och djurförbud.
3. Bristen på proportionalitet:Det räcker med att någon säger att han/hon hjälpt till med djur vid ett tillfälle så kan denne endast på detta uttalande få djurförbud på alla djur i all framtid. Personen ifråga behöver alltså aldrig påvisats ha med djuren att göra överhuvudtaget och djuren behöver inte ansetts lida. Med andra ord – alla medborgare i Sverige kan få djurförbud.
4. Jävsituationer! Mycket vanligt förekommande och hänsyn till detta tas i princip aldrig.
5. Anställda på Länsstyrelsen är inte ackrediterade som de är i de flesta länder men inte Sverige
6. Anställda är ansvarsbefriade. De kan påstå vad som helst och behöver inte ta ansvar.
Dessa och många fler aspekter behöver utredas noggrant och utgöra underlag för att skapa en rättssäker ny djurskyddslag utan utrymme för de vantolkningar och rena lögner som nu är mer regel en undantag!

http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:967734/FULLTEXT01.pdf

STOPPA LÄNSSTYRELSENS ÖVERGREPP!

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x