Ytterligare exempel på hur Länsstyrelserna bedriver sitt förtryck mot djurägare!

Länsstyrelserna skapar sina egna icke laggrundade regler kring tillståndsgivning (tidigare § 16) av djurhållning av större antal hundar och hästar. Länsstyrelserna hittar på egna gränser för antalet djur, byggnadernas beskaffenhet etc. Dessa godtyckliga oftast oproportionerliga krav äger inte giltighet eftersom den Svenska Staten ska följa EU:s direktiv och föreskrifter. Dessutom är dessa svenska påhittade föreskrifter utan dokumenterad förankring eller motiv. Åtskilliga djurägare har drabbats svårt av dessa av EU aldrig godkända och likaså oförutsägbara påhitt som närmast är att betrakta som rena trakasserier.
Tjänstedirektivet (direktiv är en bindande rättsakt för unionens medlemsstater) i EU är Staten Sverige skyldigt att följa. Där anges ”att villkoren för tillståndsgivning ska följa ett antal kriterier. De ska vara icke diskriminerande, nödvändiga och proportionerliga”. Dessutom ska de ”vara motiverade”.
Se vidare nedanstående utdrag ur EU-direktivet.

STOPPA
LÄNSSTYRELSENS
ÖVERGREPP

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x