Proportionalitetsprincipen som fällde länsstyrelsen och Förvaltningsrätten! – djurägaren fick rätt!

Djurförbud ska enligt 9 kap. 1 § andra stycket samma lag inte utfärdas om det är sannolikt att den omständighet som annars ska leda till djurförbud inte kommer att upprepas.

I rättsfallet HFD 2017 ref. 5 som rör djurförbud för en näringsidkare hänvisar högsta Förvaltningsdomstolen till proportionslitetsprincipen vid bedömningen av frågan om djurförbud ska beslutas.

Undantagsbestämmelsen fick en ny utformning från och med 1 april 2019. Det räcker nu med att det är sannolikt att händelsen inte kommer att upprepas.

Bland annat var det dessa ordalag som hjälpte djurägaren i nedanstående fall mot länsstyrelsen.

Det är alltid bra att överklaga!

Facebook
Email
SkrivUt
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x