Länsstyrelsernas skyldigheter!

Länsstyrelserna har en rad skyldigheter. Detta regleras i SFS i Författning 2017:868 med länsstyrelseinstruktion.    Vi har tidigare tagit upp hur länsstyrelsernas djurskyddsenheter direkt motarbetar

Czytaj więcej »

Jordbruksverket och anonyma anmälningar

Det framgår tydligt att inte bara länsstyrelserna utan också Jordbruksverket presumtivt misstänkliggör djurägare när de direkt poängterar att ”människor vågar uppmärksamma myndigheter”. Är djurägare så

Czytaj więcej »

Länsstyrelsens angiverier!

Längsstyrelserna försöker skaffa sig så mycket information som möjligt om sina ”kontrollobjekt” som djurägare brukar kallas i Länsstyrelsemun. Familjeförhållanden är alltid intressanta för en kontrollant

Czytaj więcej »

Basala krav på djurskyddet!

Några fundament i ett fungerande djurskydd: 1. Rättssäkerhet – inuvarandesituationär djurägaren rättslös. 2. Anonyma anmälningar är ogiltiga – en anmälare ska stå för sitt ord. 3. Djurägaren

Czytaj więcej »